Artykuły

 Czy możliwa jest zimna revDNS dla mojjego VPSa

Aby dokonać personalizacji revDNS należy upewnić sie, że nazwa na jaką ma wskazywać adres IP...