Konfiguracja filtrów antyspamowych

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze skrzynki mailowej. SpamAssassin każdej przychodzącej wiadomości nadaje odpowiednią ilość punktów, przewidując jaka jest szansa, że jest ona spamem (im wyżej, tym większa szansa). DirectAdmin pozwala go skonfigurować.

Żeby skonfigurować SpamAssassina należy:

1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Zarządzanie kontami E-mail" kliknąć "Konfiguracja Spamassassina";

spam
3. Odpowiednio skonifgurować Spamassassina wedle potrzeb i zatwierdzić "Zapisz". Zalecana jest wysoka czułość i ustawienie zmiany tematu wiadomości spamowej. Szczególnie istotne jest ustawienie, co powinno się robić ze spamem, a także tzw. "czarna lista" - na która można dodać adresy pocztowe, które będą automatycznie blokowane (adresy wpisuje się pojedynczo, każdy w oddzielnej nowej linii*).

spam2

* Aby zablokować całą domenę należy użyć tzw. wyrażenia regularnego w postaci ("*@domenadozablokowania.pl").
  • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Related Articles

Porty dla usług pocztowych (POP3, IMAP, SMTP oraz SSL)

Numery portów Usługa Port Port SSL SMTP 58725 (niezalecany)  465...