Artykuły

 Jakie są adresy serwerów DNS

Wszystkie usługi w ramach IQhost.eu korzystają z tych samych serwerów DNS. Możesz...

 Otrzymałem Rachunek a nie fakturę

Rozliczenia usług w IQhost.eu opierają się o Rachunki niefiskalne, które nie są dokumentami...

 Usunąłem usługę, ale nadal ściągane są pieniądze z PayPal?

Nigdy nie obciążamy rachunków klientów, którzy anulowali usługe. Najprawdopodobniej otrzymujemy...